Meditatie-onderzoek Hanzehogeschool & Zen Centrum Groningen

Voorjaar 2019 deed Shayna Mazure BSc, student toegepaste psychologie aan de Hanzehogeschool in opdracht van Zen Centrum Groningen onderzoek onder 100 cursisten en oud-curisten van Lotus Zen Centra Nederland. Door middel van statistische analyses onderzocht zij in hoeverre spiritualiteit – het verlangen naar en het beleven van verbondenheid met de essentie van het leven – een verklarende factor is in de relatie tussen  meditatiebeoefening van cursisten en verhoogd psychisch welbevinden. Uit haar onderzoek bleek een positieve relatie te bestaan tussen het aantal jaren meditatie-ervaring en ervaren psychisch welbevinden onder de Lotuszencentra cursisten, ook bleek dat een hogere ervaren spiritualiteit van de cursisten een mogelijke verklaring is voor dit verband.
Shayna, die op dit onderzoek met een 9 is afgestudeerd, heeft haar resultaten in een mooie factsheet samengevat.
Voor meer informatie of vragen over het onderzoek, of het opvragen van de volledige scriptie, is Shayna Bereikbaar op shayna.mazure@hotmail.com